Chovatelské aktuality

ČSCHMS zveřejnil článek o vydařené exkurzi chovatelů Blonde d´Aquitaine, která se konala 06.-07.06.2024. Celý článek je dostupný na následujícím odkazu: https://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=4032.

Děkujeme za hojnou účast a doufáme, že se minimálně ve stejném počtu shledáme i při následujících akcích.

Hrtúsová Jana                                                                                                              09.06.2024

Exkurze na farmy chovatelů plemene Blonde d´Aquitaine

V termínu 06.-07.06.2024 proběhne exkurze spojená s prohlídkou farem chovatelů plemene Blonde d´Aquitiane. Podrobnější program této akce - ke stažení zde Plánovaná je i klubová schůze rady PK (06.06. zhruba od 19:00). Program schůze - ke stažení zde.

 

Závazné přihlášky odesílejte organizátorovi akce panu Navrátilovi do 31.05.2024 na e-mail navratilluky@seznam.cz nebo jej kontaktujte na telefonním čísle +420 603 869 410.

Hrtúsová Jana                                                                                                               29.05.2024

Klubová schůze plemene Blonde d´Aquitaine

Dne 10.04.2024 se v BVV uskutečnila klubová schůze plemene Blonde d´Aquitaine. Zápis z ní naleznete po rozkliknutí následujícího odkazu: ke stažení zde

Hrtúsová Jana                                                                                                               01.05.2024

                                                                                                                                   06.04.2024

Aquitanima Tour Baza-Blond

Organizace Interco Nouvelle-Aquitaine bude ve dnech 14. - 19. května 2024 pořádat ve Francii mezinárodní kongres Aquitanima Tour Baza-Blond.

Detaily ke kongresu: ke stažení zde.

 

                                                                                                                               Hrtúsová Jana

                                                                                                                                   06.04.2024

Chovatelé plemene BA mají nově i skupinu na Facebooku

Pro chovatele i fanoušky plemene Blonde d´Aquitaine byla založena soukromá skupina na Facebooku. Platforma slouží výhradně k vzájemnému sdílení zkušeností a znalostí v oblasti chovu tohoto plemene skotu.

V případě zájmu stát se jejím členem stačí kliknout na odkaz níže a po rozkliknutí na tlačítko "přidat do skupiny"- https://www.facebook.com/groups/blondedaquitaineonfacebook/.

 

                                                                                                                               Hrtúsová Jana

                                                                                                                                   05.04.2024

Český svaz chovatelů masného skotu a Klub chovatelů plemene Blonde d´Aquitaine si Vás dovolují pozvat na setkání tohoto chovatelského klubu, které se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 v Brně na veletrhu Techagro od 10 hodin (salónek č.2 pavilon P). 

Program jednání Klubu BA:

  1. Informace z jednání výboru a grémia ČSCHMS
  2. Aquitanima show a "Baza-Blond" tour (14. - 19. května 2024)
  3. Výstavy a akce 2025
  4. Různé a diskuse
  5. Závěr

Těšíme se na hojnou účast. Případné dotazy prosím směřujte přímo na předsedu klubu Ing. Jana Chrousta.

                                                                                                                               Hrtúsová Jana

                                                                                                                        19.9.2018
 Chovatelé již byli informováni o tom, že od 1.11.2018 začne platit novela plemenářského zákona. V souvislosti s touto novelou dochází k určitým změnám v řádech plemenných knih a úpravám šlechtitelských programů. Současně dojde i k úpravě metodiky pro lineární hodnocení zevnějšku masného skotu. Důvody proč se mění růstové standardy pro výšku v kříži a hmotnosti jsou popsány v příloze ke stažení zde. Vlastní návrh růstového standardu je ke stažení zde.                                                                                                                      
                                                                                                                        Karel Šeba

                                                                                                                       24.10.2016

Zasedání FIERBY se uskutečnilo při příležitosti výstavy v Mayenne dne 22. 07. 2016. Při jednání byl pro přítomné připraven následující program jednání:
a) Školení pro posuzovatele BA v roce 2017
b) Nově diagnostikované genetické onemocnění u BA Axonopathy
c) Šlechtění na genetickou bezrohost u BA
d) Genomika u BA
e) Evropská výstava BA v roce 2017
Překlad zápisů máte k dispozici ke stažení zde. V sekci určené na těchto stránkách pro zahraniční výstavy jsou výsledky.

                                                                                                                       Karel Šeba
                                                                                                                       18.07.2016

Národní šampionát plemene Blonde d´ Aquitaine 2016
Letošní šampionát se koná 22. až 24. července v Mayenne (Normandie). Podle katalogu se letos výstavy zúčastní 530 zvířat (bez telat, která jsou jako doprovod matek). Celkem má být předvedeno 173 býků ( z toho 103 do věku 2 roky). Jalovic do věku 3 let bude celkově 227 kusů a krav 140 kusů (z toho bude 61 krav s telaty). O výsledcích Vás budeme informo-vat. Výstavní katalog je ke stažení zde.

                                                                                                                         Karel Šeba

                                                                                                                        20.06.2016

Klubová schůze plemene BA se uskutečnila 10.06.2016 na RF Chroustů v Jimr. Pavlovicích. Účastníci jednání byli seznámeni s následujícím programem:
- hodnocení odchovu plemenných býků za I. a II. turnus 2016 (rozbor v sekci odchov plem. býků)
- hodnocení aukcí býků v Casteljaloux 2016 - Francie (rozbor v sekci informace ze zahraničí)
- výsledky výstavy CGA Paříž 2016 (výsledky v sekci - zahraniční výstavy)
- výsledky výstavy Aquitanima 2016 (výsledky v sekci - zahraniční výstavy)
Přítomní byli seznámeni s průběhem a závěry jednání grémia rad PK dne 01.06.2016 
- příprava zpřesnění systému hodnocení zevnějšku masného skotu
- nový výpočet odhadu koeficientu spolehlivosti plemenných hodnot
- nový odhad plemenných hodnot
Součástí jednání klubu byla volba nového předsedy klubu a rady PK a volba nové rady PK.  
Zápis z průběhu jednání je ke stažení  zde 

                                                                                                                          Karel Šeba

                                                                                                                        30.11.2015

 Letošní podzimní schůze klubu chovatelů plemene Blonde d´ Aquitaine se uskutečnila ve dnech 3.11.2015 a 4.11.2015 v hotelu Equitana v Martinicích (u Březnice – okres Příbram). Dne 3.11. proběhlo vlastní jednání klubu. Podrobný program  je uveden v zápise a je ke stažení zde . V rámci jednání byli přítomní seznámeni s následujícími materiály:

1)       Chov BA v ČR (vývoj stavů, výsledky kontroly užitkovosti)

2)       Hodnocení odchovu plemenných býků

3)       Národní výstava v Brně (účast a výsledky)

4)       Nové plemenné hodnoty ve Francii – IBOVAL ( porovnání plemenných hodnot býků používaných v ČR s výsledky našich plemenných hodnot)

5)       Národní výstava BA ve Francii v roce 2015

Materiály jsou ke stažení v příslušných sekcích těchto stránek.

6)       Lineární hodnocení zevnějšku u plemene BA (rozbor výsledků za předcházející období, metodika  ICAR, možné změny ve stávajícím systému)

Druhý den 4.11. se uskutečnila prohlídka hostitelského chovu MV AGRO spol.s.r.o., Počáply. Pro přítomné se uskutečnila exkurze v podnikové bourárně v Martinicích. Potom následovala prohlídka chovu v Rožmitále pod Třem.. MV AGRO chová v současné době 135 krav v systému BTPM a z toho je 32 krav BA (čistokrevné) a 51 krav (kříženky BA).

                                                                                                                           Karel Šeba 

                                                                                                                        27.11.2014

Dne 18.11.2014 se konala členská schůze klubu. Chovatelé se sešli tentokrát u Chroustů v Jimramovských Pavlovicích. Zde si máte možnost stáhnout všechny projednávané dokumenty:
Zápis z jednání ke stažení zde
Chov BA v ČR - výsledky chovu v ČR
IBOVAl Francie 10/2014 - plemenné hodnoty zahraničí
Výběry plemenných býků BA 2014 - odchov plemenných býků
Plemenné hodnoty 9/2014 - plemenné hodnoty Česká republika
Výstava Biarritz 2014 , Francie - výstavy v zahraničí
Národní výstava Nizozemí 2014 - výstavy v zahraničí

                                                                                                                           Karel Šeba
                                                                                                                       07.01.2014
Závěrem roku 2013 byly zveřejněny ve Francii nové plemenné hodnoty býků - IBOVAL. Rozbor je
ke stažení v sekci, která je plemenným hodnotám věnována. Jsou zde i výsledky býků, kteří jsou
v České republice používáni v inseminaci.
                                                                                                                           Karel Šeba

                                                                                                                          7.12.2013

V říjnu a prosinci se v Evropě uskutečnily zajímavé výstavy plemene Blonde d´Aquitaine. V měsíci
říjnu byly dvě. Ve dnech 11. až 13.10.2013 se v Alsfeldu uskutečnila Německá národní výstava. O čtrnáct dní později to byla v Holadském Zwolle opět národní výstava. Ve dnech 4. až 8.12. se v Brusellu uskutečnila výstava AGRIBEX 2013. S výsledky Vás postupně seznámíme v příslušné sekci. 
                                                                                                                            Karel Šeba

                                                                                                                           9.10.2013

Máme za sebou dvě významné výstavy "blondů" ve Francii. Národní šampionát pro rok 2013 se uskutečnil v Baraqueville ve dnech 19.9.2013 až 22.9.2013. Krátce po této výstavě se uskutečnil Sommet de l'Elevage ve dnech 2.10.2013 až 4.10.2013. Informace o těchto výstavách hledejte v části, která je výstavám věnována. 
                                                                                                                           Karel Šeba

                                                                                                                           19.9.2013

Jistě již všichni chovatelé zaznamenali, že dne 11.9.2013 proběhla výroční členská schůze svazu. Přededou svazu na další období byl zvolen opět ing. Miroslav Vráblík. Chovatelé BA budou mít mimo zástupce ve výboru i zástupce v revizní komisi. Do této komise byl zvolen ing. Jan Chroust ml. Všem zvoleným pochopitelně gratulujeme. Přednesenou zprávu o činnosti klubu BA a vývoji plemene máte ke stažení  zde.
                                                                                                                            Karel Šeba 

                                                                                                                             16.8.2013

Šampionát plemene Blonde d´Aquitaine pro rok 2013 se uskutečnil 27.6.2013 až 30.6.2013 v rámci
Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně. Podrobné hodnocení hledejte v rubrice určeném pro výstavy.

                                                                                                                             Karel Šeba 

                                                                                                                              13.7.2013
Dne 18.5.2013 proběhla ve Francii tradiční výstava Aquitanima. Této výstavy se v letošním roce opět
zúčastnili jako pozorovatelé i tři čeští chovatelé. Podrobnější výsledky a fotky šampionů hledejte v sekci zahraniční výstavy.
                                                                                                                              Karel Šeba

                                                                                                                              20.4.2013

Členská schůze klubu chovatelů Blonde d´Aquitaine
Schůze se uskutečnila 16.4.2013 v motorestu Pávov. V rámci schůze proběhla i volba
nové rady plemenné knihy.
Program a zápis je                                    ke stažení zde
Ohlédnutí za letošní výstavou SIA Paříž   ke stažení zde
Rozbor plemenných hodnot IBOVAL 2013 ke stažení zde
Porovnání výsledků IBOVAL a RPH v ČR    ke stažení zde
Hodnocení odchovu plemenných býků      ke stažení zde

                                                                                                                              Karel Šeba
                                                                                                                              28.9.2012     

Národní šampionát ve Francii je již příští týden.  Ve dnech 3. až 5. října 2012 proběhne v rámci Sommet de l´ Élevage.  Národní výstava završí oslavy padesáti let od založení plemenné knihy Blonde d´ Aquitaine.

Určitě se bude na co dívat. Je přihlášeno 162 býků a 461 jalovic a krav. Představí se celá řada šampionů z předcházejících let. V býcích je to například Clark (není třeba asi představovat), Barrejac, Empereur (šampion 2011 mladých býků), Dior (loňský absolutní šampion), Champion  (loňský rezervní šampion). Ale také Calinou, Calipso, Disco, Blason, Bergerac ( stoprocentní bratr matky letos importovaného Fleurona). Ze 17 býků, kteří v roce 2011 vyhráli svoji sekci, jich bude letos na Sommetu 14. Ze 34 loňských vítězek v sekcích jalovic a krav jich bude letos přítomno 22. Bude to například nejlepší starší jalovice 2011 Delia a nebo kráva bez telat Charmante. Bude zde také rezervní šampionka 2011 Camille, nebo Brasilia ( vítězka v „mase“ z letošní Paříže). Stejné ocenění získala v roce 2011 v Paříži a na Aquitanimě Venus (dcera Lea). Hovořil jsem o ní na semináři 25.9. O dalších zvířatech si povíme až po zveřejnění výsledků.
Katalog ke stažení: zde
                                                                                                                               Karel Šeba

                                                                                                                              23.8.2012

Chovatelský den na Julčíně se blíží
O tom, že 28.8.2012 bude na Julčíně chovatelský den, jsme již informovali. V příloze ke stažení je katalog zvířat, která budou předváděna a nebo na prodej. Prodávat se budou embrya a dva mladí plemenní býci. 
Dalších padesát zvířat je v samostatných expozicích:
-jalovice rohaté ročník narození 2011
-jalovice bezrohé ročník narození 2011 po otci Polled Relief z Rochova
-jalovice bezrohé ročník narození 2011 po ostatních otcích
-jalovice ročník narození 2010
-jalovice ročník narození 2010 po otci ZBA 480 Aurelien
-rodina krávy CZ 107011406 Kapela z Rochova ET
-krávy s telaty - jalovice
-krávy s telaty - býci
  Katalog ke stažení zde

                                                                                                                                Karel Šeba
                                                                     :                                                             5.8.2012

Aukce plemenných býků BA v Holandsku

Aukce holandských plemenných býčků plemene blonde d´Aquitaine se bude konat dne 22. září 2012 od 13.00 hodin (prezentace od 10:30). Adresa: Holtslagweg 3, 7227NR Toldijk (otevřeno od 9:00). Podrobné informace o zvířatech naleznete na webových stránkách www.blondestamboek.nl.  Pozvánka ke stažení zde

                                                                                                                        ing.Pavla Vydrová

                                                                                                                                  31.7.2012

Chovatelský den plemene Blonde d´ Aquitaine

Dne 28.srpna 1992 bylo na chov Rochov importováno 30 kusů zvířat plemene Blonde d´ Aquitaine z Francie. K 31.7.2012 je na tomto chovu ve stavu 428 kusů zvířat tohoto plemene. Zveme Vás touto cestou na oslavu dvaceti let trvání chovu, která vyvrcholí 28. srpna 2012 chovatelským dnem na Julčíně. Program se bude řídit přiloženou pozvánkou. Při přehlídce budete mít možnost vidět cca 24 zvířat a dalších 40 zvířat uvidíte v samostatné expozici. Těšíme se na Vaši návštěvu.  ke stažení zde

                                                                                                                                 Karel Šeba

                                                                                                                                  1.6.2012

Aquitanima 2012
Tradiční výstava v Bordeaux proběhla ve dnech 12. až 15.5.2012. Výsledky hledejte v sekci zahraniční výstavy. 

                                                                                                                                  Karel Šeba
                                                                                                                                  8.4.2012
Plemenné hodnoty býků ve Francii - IBOVAL 2011
V sekci plemenné hodnoty ze zahraničí hledejte IBOVAL 2011 býků.
                                                                                                                                  Karel Šeba
                                                                                                                                  01.04.2012

Národní výstava Blonde d´Aquitaine ve Francii v roce 2012

V letošním roce slaví plemenná kniha Blonde d´Aquitaine ve Francii padesát let od svého založení. O tom již byla řeč. V duchu těchto oslav se bude konat i letošní národní výstava.  
Tato akce se uskuteční v rámci tradiční výstavy "Sommet De L Élevage" v   Clerrmont Ferrand ve dnech 3.10. až 5.10.2012. Od agentury LOGOS jsme obdrželi nabídku na uspořádání zájezdu. Cenové podmínky a program zájezdu jsou ke stažení  zde. Po dohodě s agenturou LOGOS je možné program ještě upravit. Ve středu 3.10. je sice od 9 do 14 hodin předvádění blondů, ale jedná se o základní hodnocení v soutěžních skupinách. To bývá dost nepřehledné. Předvádění šampionů bude až v pátek 5.10. To ale budou účastníci již v ČR. Proto bych navrhoval posunutí termínu zájezdu z 1.10. až 5.10. na termín 2.10. až 6.10. Další otázkou je návštěva chovů. Upozorňuji na to, že v departementu Puy de Dôme jsou čtyři chovy bez krav v plemenné knize. Návštěva nějakého chovu by se asi dala domluvit  při cestě tam 3.10. dopoledne.  Chovatelé budou ale v této době  na výstavě.  Pokud budete mít o zájezd zájem, pošlete e-mail na moji adresu cschms2@quick.cz. Zároveň pošlete i případné připomínky k programu. Vaši zprávu očekávám do 20.4.2012. 

                                                                                                                                Karel Šeba

                                                                                                                                   24.1.2012

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene BA

Jimramovské Pavlovice 2.11.2011

Přítomni: dle presenční listiny

Zahájení: Rok 2011 je jubilejním rokem chovu Blonde d´ Aquitaine v České republice. První tři stáda byla importována před dvaceti lety z Francie. Místo konání klubu bylo vybráno zcela záměrně. Na RF Chroust byly BA jalovice importovány v listopadu 1991.

1)      K. Šeba – oslava 20. výročí chovu BA v ČR. V samostatné prezentaci byli přítomni seznámeni s historií chovu v ČR. V úvodní části

Informace obsažené na webu www.blonde-d-aquitaine.cz nesmí být zveřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikační a některé databázové vstupy: © Český svaz chovatelů masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz