Nové plemenné hodnoty v ČR (09 2014) a koeficienty spolehlivosti pro odhad plemenných hodnot pro průběh porodu a růst v přímém efektu

Na straně 2 až 5 je rozbor plemenných hodnot býků, krav a jalovic. Další část rozboru byla věnována koeficientům spolehlivosti u plemene BA. Na straně 6 je vývoj koeficientu podle počtu zvážených telat býka. Od 21 až 25 potomků je průměrný koeficient vyšší než 0,500. U krav lze tohoto koeficientu dosáhnout již při 10 potomcích. Výši koeficientu spolehlivosti ovlivní  již vlastní hodnocení růstové schopnosti jedince. To vyjadřujeme počtem vážení (ve 120, v 210 a v 365 dnech). V tabulce je to od 0 až po 3. Další vliv má počet polosourozenců v chovech. To může být důvodem toho, že u krav pro koeficient 0,500 a více stačí jen 10 potomků, protože krávy mají v chovech více polosourozenců. Další vliv má počet chovů na kterých býk působí. Na straně 10 jsou do tabulky vybráni býci, kteří mají v chovech 15 až 20 potomků. Při tomto počtu potomků dosahují koeficient spolehlivosti 0,500 a víc již býci, kteří byli testováni na 6 až 10 chovech. Na tomto principu je organizována u inseminačních býků testace. Mimo KUMP ale působí 63,1 % býků a dalších 20,5 % pouze na jednom chovu. V poslední tabulce jsou výsledky narozených telat v roce 2014.  ke stažení zde
                                                                                                                                        Karel Šeba

Informace obsažené na webu www.blonde-d-aquitaine.cz nesmí být zveřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikační a některé databázové vstupy: © Český svaz chovatelů masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz