30.11.2015

Chov plemene Blonde d´ Aquitaine v České republice

V úvodu rozboru jsou uvedeny stavy krav, jalovic a plemenných býků podle ústřední evidence k 30.6.2015 a porovnání s rokem 2005. Dále jsou zde uvedeny výsledky kontroly užitkovosti (KUMP) za rok 2014. V úvodu jsou stavy krav v KUMP podle plemen a podle podílu krve v rámci plemene. Podíl krav – kříženek v KUMP u všech plemen postupně klesá. Potom následuje vývoj počtu narozených telat plemene BA v letech 2006 až 2015 (počty podle pohlaví, podíl živě narozených atd.). S podílem telat narozených po inseminaci 42,8 % (v průměru let 2006 až 2015) patří plemeni BA v KUMP dominantní postavení. Na stránkách 11 až 21 jsou výsledky za rok 2014 porovnány s výsledky plemene ve Francii. Ve všech souborech jsou výsledky v celku velice podobné. Větší rozdíl zjišťujeme v roce 2014 u podílu telení podle čtyřbodové stupnice obtížnosti telení (strana 15). Tento rok je ale v ČR výjimečný. V dlouhodobém průměru, ale i v roce 2015 odpovídají výsledky zemi původu. O cca 30 dní vykazujeme také delší průměrné mezidobí (viz strana 13 a 14). Zde může ale vzájemné porovnání zkreslovat telení podle měsíců (strana 16) a tím i kratší připouštěcí období. A při vysokém podílu využívání inseminace i podíl telení podle měsíců u krav připuštěných po inseminaci a přirozené plemenitbě (strana 17). Kráva otelená po inseminaci nemá většinou šanci zabřeznout po přirozené plemenitbě dříve než za 30 až 60 dní. V rámci KUMP vykazujeme vysoký podíl zvážených telat, ale i srovnatelnou růstovou schopnost.

Prezentace ke stažení zde.

                                                                                                                                       Karel Šeba 

                                                                                                                                       28.11.2014

1.      Hodnocení chovu plemene blonde d´Aquitaine v ČR

Stavy krav podle ÚE k 1. 1. 2014. V chovech bylo  869 čistokrevných krav a 807 jalovic. Za deset let se stavy čistokrevných zvířat zdvojnásobily. V KUMP je 488 krav BA (téměř polovina čistokrevných krav je mimo KU). Celkem je chováno v ČR 6957 krav a 6850 jalovic (s podílem 50 a více % BA). V chovu působí 270 plemenných býků. Hlavní využití plemene je v současné době v užitkovém a převodném křížení. Stávající stavy ale nejsou schopny pokrýt zájem o nákup jalovic pro domácí chovatele ale i zahraniční zájemce. Stejný problém se začíná projevovat při produkci plemenných býků (viz samostatný rozbor). V tabulce 7 jsou uvedeny výsledky KUMP podle kvalifikačních tříd matek (třídění je popsáno v každém katalogu k výběrům plemenných býků). Plemenná hodnota matek se projevuje na dosahované hmotnosti telat a to jak býků, tak i jalovic. Jsou zde zřejmé výsledky růstové schopnosti a úroveň šlechtění. Jaký je podíl krav podle TQ a počty žijících krav dokumentuje tabulka na straně 8. K 31.10.2014 je do plemenné knihy zapojeno 31 řádných členů se stavem 506 krav a 504 jalovic a 6 přidružených členů.

Výsledky chovu v ČR - ke stažení zde

                                                                                                                                        Šeba Karel
Informace obsažené na webu www.blonde-d-aquitaine.cz nesmí být zveřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikační a některé databázové vstupy: © Český svaz chovatelů masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz