Hodnocení odchovu plemenných býků v roce 2016 - I. a II. turnus
V prezentaci je uvedeno porovnání výsledků odchovu býků za I. a II. turnus letošního roku a také
porovnání se stejným obdobím roku 2015. V letošním roce bylo testováno 44 býků (o tři víc než 2015). Do plemenitby bylo vybráno 38 býků (o dva víc než v roce 2015). V prezentaci je hodnocení
růstové schopnosti býků a lineární hodnocení zevnějšku podle odchovu (OPB a odchov u chovatele).
Hodnocení je provedeno také podle otců býků. Prezentace je ke stažení  zde 
                                                                                                                             Šeba Karel

Hodnocení odchovu plemenných býků 2015

V letech 2007 až 2015 bylo do plemenitby vybráno 450 býků plemene BA. Se stavem 293 žijících býků k 30.9.2015 patří plemeni v počtu býků 5 místo. V rozboru je přehled o růstové schopnosti býků jak vybraných do plemenitby, tak i býků celkem. Rozbor je i podle systému odchovu. Celkem bylo do plemenitby vybráno 298 býků na OPB a 152 býků v odchovu u chovatele. Součástí rozboru jsou i plemenné hodnoty býků podle kvalifikační třídy matek býků. Třídy TQM matek jsou pouze informativní a dokumentují kvalitu matek z pohledu tělesných rozměrů a plemenných hodnot pro růst v přímém efektu (peRU), osvalení (rphOS) a růst v maternálním efektu (meRU). Princip zatřídění krav do TQM je součástí zápisu z klubu. Poslední tabulka dokumentuje výsledky aukcí býků. V roce 2015 šlo do aukce sice jen 34 % býků z vybraných, ale snížil se také počet býků odchovaných na OPB a to jsou hlavní organizátoři aukcí. Na druhé straně se prodalo 67 % býků a to je nejvíc od roku 2008. Prezentace ke stažení zde.

                                                                                                                              Šeba Karel

Hodnocení výběrů plemenných býků v roce 2014

V roce 2014 bylo do odchovu zařazeno 58 býků ( to je o 16 ks méně než v roce 2013 a o 17 méně než v roce 2012). Do plemenitby bylo vybráno 38 býků (to je 66,7%). V porovnání s rokem 2013 to je o 26 kusů méně a rokem 2012 o 22 býků méně. Při poměrně velkém zájmu o býky v letošním roce (při dražbách se prodalo 62,5 % z předvedených, větší podíl prodaných byl jen u plemene CH), je vývoj v roce 2014 nedostatečný. Úroveň selekce (stana 6) do jisté míry koresponduje s dosahovaným přírůstkem od narození (strana 8 a 9) a ten byl v roce 2014 nejnižší v posledních pěti letech. Na straně 9 až 12 je porovnání růstové schopnosti býků na OPB a OCH (odchov u chovatele). Na straně 13 je porovnání růstové schopnosti býků podle odchovu a TQ matek. V obou systémech vykazují býci po matkách bez TQ podprůměrné výsledky. Podobné výsledky jsou dosahovány i v případě hodnocení zevnějšku (strana 14). Na straně 15 je přehled výsledků potomstva býků, kteří měli v odchovu v roce 2014 minimálně 3 syny. Celkem bylo v tomto roce odchováno 58 býků po 30 otcích. Na straně 16 je přehled nejlépe hodnocených býků. V letošním roce bylo do turnusu I. a II.  zatím zařazeno 30 býků. To je opět o 8 méně než v roce 2013. Do OCH je ještě čas pro nahlášení do konce roku. Lze ale předpokládat, že opět dojde k poklesu v odchovaných býcích. ke stažení zde

                                                                                                                               Šeba Karel

Odchov plemenných býků v roce 2011

V roce 2011 bylo (za I. a II. turnus) vybráno do plemenitby 35 plemenných býků. V porovnání s rokem 2010  je to o 7 plemenných býků méně. Tento pokles je způsoben výpadkem počtu vybraných býků na odchovnách plemenných býků (OPB) o - 8. Počet býků v odchovu  u chovatele zůstal v tomto období na stejném počtu, ale počet vybraných býků je vyšší o jednoho. Přehled za I. a II. turnus je v tabulce 1. Na OPB došlo i k poklesu podílu vybraných býků, který ale je částečně kompenzován zvýšením podílu vybraných býků u chovatele. Celá zpráva je ke stažení:  

  ke stažení zde

                                                                                                                                 Karel Šeba

Informace obsažené na webu www.blonde-d-aquitaine.cz nesmí být zveřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikační a některé databázové vstupy: © Český svaz chovatelů masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz